behandling

Pasienter oppsøker akupunktur for en rekke plager, f. eks:

 • Muskel/skjelettlidelser
 • Ulike smertetilstander
 • Migrene - spenningshodepine
 • Manglende energi -utbrenthet - fatigue
 • Idrettsskader
 • Fordøyelsesproblemer
 • Uleike kvinnelidelser
 • Luftveisplager
 • Allergier
 • Søvnplager
 • Emosjonelle lidelser
 • Stressrelaterte lidelser

Behandlingen

 

Forskjellige aspekter rundt en akupunkturbehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første gang - å stille diagnose


Under første akupunkturbehandling blir det foretatt et grundig intervju som gir akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. De opplysningene som kommer frem blir ført i en journal. I tillegg ser akupunktøren på tungen og tar pulsen, som er et viktig hjelpemiddel da det sier noe om kroppens Qi tilstand.
 
Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres. Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuell tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme plager og symptomer kan ha forskjellige årsaker ut fra TKM.

 Akupunkturforeningens medlemmer plikter å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte, og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.

 

Selve behandlingen


I akupunkturbehandlingen brukes svært tynne sterile engangsnåler som stikkes inn i spesielle punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Vi har i underkant av 400 slike akupunkturpunkter som sitter på kroppens fjorten energibaner (meridianer).
 Det er viktig at nålene stikkes inn på riktig måte – dvs at innstikkets retning og dybde er av stor betydning. Nålene kan stå urørt under behandlingen, men like vanlig er det at nålene blir manipulert med fingrene, varmet opp med moxa eller stimulert med strøm.
 Nålene står vanligvis inne i 20-40 minutter. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere. Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles i tillegg til plagenes varighet. Akupunktøren vil også kunne benytte andre behandlingsteknikker som kopping, moxa og elektroakupunktur. 

Gjør akupunktur vondt?


De fleste vil si at akupunktur ikke er vondt, mens noen få kanskje vil svare ja. Mange blir overrasket over hvor lite smertefullt det er å få nåler. Litt ubehag vil nok de fleste kjenne, men langt de fleste vil bare kjenne et lite stikk når nålen stikkes gjennom huden. Når nålen er satt skal den beveges for å komme i riktig stilling. Når nålen er riktig plassert i akupunkturpunktet vil pasienten ofte kjenne et press eller en litt dump følelse i området der nålen står. Dette kalles "De Qi".

 

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?


Akupunktur er en svært trygg behandlingsform med få bivirkninger når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygge og solide standarder. Norge er det eneste landet i norden med bachelorgrad i akupunktur. 
Under og etter behandling opplever noen pasienter trøtthet, mens andre kan oppleve økt energi og livsglede. 
Andre følelser kan også dukke opp – og er helt naturlig. Noen pasienter kan få en svakt prikkende eller en nummen følelse der nålene sitter, noe som bare indikerer at Qi beveger seg og behandlingen virker. Noen kan oppleve ømhet rundt stikkstedet etter behandling.