begreper

Pasienter oppsøker akupunktur for en rekke plager, f. eks:

 • Muskel/skjelettlidelser
 • Ulike smertetilstander
 • Migrene - spenningshodepine
 • Manglende energi -utbrenthet - fatigue
 • Idrettsskader
 • Fordøyelsesproblemer
 • Ulike kvinnelidelser
 • Luftveisplager
 • Allergier
 • Søvnplager
 • Emosjonelle lidelser
 • Stressrelaterte lidelser

 

"De tre skatter er barna dine. De behøver oppmerksomhet, nærhet, kjærlighet, næring, disiplin, stabilitet, frihet og fleksibilitet"

A.C Hågensen 2013

Begreper innen akupunktur. Tradisjonell kinesisk medisin-TKM.

 

Qi. Yin og Yang. Meridianene. De tre skatter. De fem elementene.

 

Hva er Qi? Taoistisk begrep fra år 200 f.Kr.

Qi er vår livskraft. Qi oppfattes som både materiell og immateriell på en gang. Qi er både synlig og usynlig. Materiell Qi er f.eks den fysiske kroppen og alt den består av. Immateriell Qi er usynlig som luft, tanke, følelser. Qi beveger, har funksjon, vibrasjoner og rytme. Universet består av energi som beveger og forandrer seg kontinuelig, f.eks døgnets rytme og årstidenes evige syklus. Qi er i evig flyt og en universell kraft.

Akupuktur kan påvirke Qi kraften ved hjelp av kroppens egne helbredelsesmekanismer, og regulere og styrke den slik at man oppnår en bedre balanse mentalt, emosjoelt og fysisk. I TKM forstår vi akupunktører Qi som energiske prosesser som foregår inne i kroppen vår. Hvert organ i kroppen har i TKM sin spesielle form for Qi og sin spesielle funksjon. Alle organer er knyttet sammen i et energisystem. Ved god helse flyter Qi harmonisk og er balansert.

 

Yin og Yang (teori utviklet i år 476-221 f.Kr)

Bevisstheten om Yin og Yang er grunnleggende prinsipper i kinesisk filosofi og medisin. Det urgamle symbolet står for fullkommen balanse mellom to motsetninger- som oftest i form av det maskuline og feminine (lys/mørke,dag/natt,aktiv/passiv osv). Yangs natur står for bevegelse, funksjon, kraft. Yin er substans, det materielle grunnlaget for funksjon. Alt kan i følge TKM klassifiseres som enten Yin eller Yang i kroppens strukturer og organer. Ubalanser i kroppen betraktes som resultat av en ubalanse mellon Yin og Yang. De er motsetninger, men det er alltid et element av Yin i Yang og omvendt.

 

 

Meridianer

Meridianene er vesentlig for kinesisk energianatomi, og er kanaler som leder Qi rundt i kroppen. De løper pararellt med nerve- og lymfesystemet samt blodårer og utfyller disse. Qi beveger seg med en høyere frekvens og hastighet enn materie (blod, lymfer, nerver) og har effekt på materiet som har en lavere hastighet. Blir det en blokkering i energibanene, eller Qi går feil vei, vil det etterhvert manifistere seg i fysisk eller følelsesmessige ubalanse. TKM forstår svekket helse/sykdom som et resultat av en større ubalanse i kroppens energisystem. Det finnes 12 hovedmeridianer og 8 ekstrameridainer. Yin meridianer sirkulerer i det indre og har en nærende funksjon, mens Yang meridianene sirkulerer i det ytre og beskytter og varmer kroppen. Akupunkturpunktene ligger langs hovedmeridianene og 2 av ekstrameridianene, i alt i underkant av 400 punkter. De 12 hovedmeridianene er knyttet til kroppens Yin og Yang organer og hvert organ har sin spesielle form for Qi. Organene er også knyttet til andre aspekter, som ulike fysiske funksjoner, egenskaper, personlighet, følelser og sjelelig aspekt. Akupuktur setter nåler i relevante punkter på meridianene for å korrigere ubalansen i kroppens energisystem.

 

De tre skatter

Qi (livskraft), Jing (essens) og Shen (sjel) er grunnlaget for menneskets totale oppbygging i følge TKM. De omtales som de tre skatter og er velkjente begreper i kinesisk filosofi og medisin. En balanse i disse seg i mellom er det viktigste og mest fundamentale aspekt for å oppnå god helse i TKM. Den ene vil ikke være i balanse, uten at den påvirker de to andre. I TKM er kunsten å forebygge ubalanser og leve i harmoni. Den daglige Qi vi tilfører kroppen i form av mat, drikke og åndedtrett, vår livsstil blir viktig her. Den totale sum av Qi i kroppen utgjør kvaliteten på vedkommendes Jing. Jing er også Qi og den er nedarvet og genetisk betinget. Jing nærer Qi. Jing er medfødt, livskilden, vår essens. Å leve i harmoni og ikke overforbruke denne dype essensen er viktig i hht TKM. Sammen med bevisstheten rundt våre komplekse følelser, vår åndelighet, vår sjel, Shen, er vesentlig for å leve i harmoni . Qi nærer Shen. Shen er det åndelige aspektet i oss, og er så nær ren energi vi kan være, i taoistisk sammenheng. Man kan selv påvirke sine egne Qi skatter. Jing reservoaret skal helst forbrukes langsomt gjennom livet. Tar man ikke vare på "skattene" blir ubalansen synlig i kropp og sjel.

 

De fem elementene

Her blir det å forstå og flette læren om Qi, Jing, Shen, Yin og Yang inn i 5 elementlæren "forandringens faser" grunnleggende i TKM. I de flere tusen år gamle kinesiske tekstene hevdes det at naturen og kroppen er bygd opp av de 5 elementene; tre, ild, jord, metall og vann. De korresponderer med organene i kroppen. De korresponderer også med årstidenes syklus. Alle organene har sin delfunksjon som tilsammen danner den kroppslige helheten. De fysiske, psykiske og åndelige variabler hos mennesket er kategorisert under de ulike elementene. Klassifisering av de ulike korrespondentene er vesentlig for å forstå kompleksiteten hos mennesket og dens samspill med naturen i følge TKM. Elementene klassifiseres under årstid, himmelretning, klima, syklus, farge, smak, bevegelse, organ (Yin/Yang), kroppsvev, hva det nærer, lyd, væske, sanseorgan, sanser, emosjoner og spirituelle aspekt. Hvordan disse står i relasjon tilhverandre og samspillet blir avgjørende for helheten. Ubalanse, feilfunksjon eller sykdom kan ramme et av fasene/elementene som igjen påvirker neste, eller deler av den. Ubalansen kan forplanter seg til flere faser, og kan til slutt påvirker helheten. Den psykologiske og eksistensielle aspektet av menneskelivet gir her en mening. En persons helse avhenger av at det er balanse mellom de fem elementene.