akupunktur

Pasienter oppsøker akupunktur for en rekke plager, f. eks:

 • Muskel/skjelettlidelser
 • Ulike smertetilstander
 • Migrene - spenningshodepine
 • Manglende energi -utbrenthet - fatigue
 • Idrettsskader
 • Fordøyelsesproblemer
 • Ulike kvinnelidelser
 • Luftveisplager
 • Allergier
 • Søvnplager
 • Emosjonelle lidelser
 • Stressrelaterte lidelser

Hva er akupunktur?

 

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er mer enn nåler. Akupunktur er en over 2000 år gammel holistisk behandlingsmåte som fortsatt er like aktuell.

 

Akupunktur bruker spesifikt tynne, sterile, engangsnåler, men også andre former for stiumlering via kroppsoverflaten, som moxa, copping, massasje og elektrostimulering. Nålene settes i spesifikke punkter i dens energibaner/meridianer på kroppen, hvor de forsiktig stimuleres. Dette utløser kroppens naturlige helbredende respons, og påvirker mange ulike fysiologiske funksjoner i kroppen. Det skal ikke oppleves smerter eller ubehag under en behandling. Akupunkturbehandlingen egner seg både på voksne og barn. Både kroniske og akutte plager kan behandles med akupunktur.

 

TKM har et eget fagspråk som beskriver og forklarer anatomi, fysiologi og patologi, med en forklaringsmodell på hvordan forskjellige deler av kroppen og organsystemene forholder seg til hverandre, og hvordan fysiske og psykiske tilstander gjensidig påvirker hverandre.

En akupunktør tar i bruk ulike diagnostiske metoder med en forståelse for de ulike årsaker til sykdom og ubalanse. Pasienter med tilsynelatende like symptomer kan ha ubalanser og sykdom med ulike årsaker og må derfor behandles forskjellig. Diagnosen som akupunktøren stiller er avgjørende for valg av akupunkturpunkter, og hvordan disse skal nåles og stimuleres. Råd og veiledning er også vesentilig i TKM, som f.eks livsstil, mosjon og kostråd. Mange pasienter opplever at behandling for en lidelse eller sykdom ofte gir andre helsegevinster i forhold til f.eks bedre humør, overskudd, fordøyelse og søvn.

 

En akupunktør har ikke en beskyttet tittel på linje med annet helsepersonell med krav til utdannelse og egnethet. Dette til tross for at Norge er det eneste landet i norden med bachelor oppgradering i akupuktur. Helse og omsorgsdepartementet behandler nå søknaden som Akupunkturforeningen har inne for å få en autorisasjon og beskyttet tittel. Dette er viktig og nødvendig for å sikre kvaliteten i tjenestene og gi pasientene den sikkerhet de har krav på.

 

Gå til en akupunktør som er kvalifisert under Akupunkturforeninens krav til medlemskap.

Ta kontakt med meg i Hønefoss Akupunktur.